Szukaj

Kategorie

?

Fotogrametria. Wyd. 1

Wydawca: Pwn Naukowy
ISBN: 9788301175603
Data wydania/premiery: czwartek, 22, maj 2014 02:00
Dostępność: 0 sztuk
RABAT:0,00 %
Base price with tax 69,90 zł

Sales price 69,90 zł
Dostępność: 0 sztuk
Description Nowoczesna i aktualna książka poświęcona współczesnej fotogrametrii cyfrowej. Jest podzielona na trzy części dotyczące: • pozyskiwania danych fotogrametrycznych za pomocą kamer analogowych i cyfrowych, realizacji lotów fotogrametrycznych, obrazowania lotniczego i satelitarnego przy użyciu mikrofal i promieniowania laserowego; • metod opracowania zdjęć i obrazów, w tym transformacji geometrycznych, pomiaru współrzędnych tłowych, stereoskopii, dopasowania obrazów, opracowania zdjęć analogowych na instrumentach fotogrametrycznych; • najważniejszych cyfrowych technologii fotogrametrycznych: aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu, wykonywania ortofotomap oraz tzw. prawdziwych ortofotomap zarówno ze zdjęć lotniczych, jak i obrazów satelitarnych. Publikacja zawiera liczne odniesienia do obecnych krajowych i europejskich uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych prowadzenia prac fotogrametrycznych. Książka adresowana jest do studentów geodezji i kartografii oraz specjalistów zajmujących się wytwarzaniem produktów fotogrametrycznych i korzystających z gotowych opracowań fotogrametrycznych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym (m.in. pracownicy właściwych urzędów rządowych i samorządowych). Skorzysta z niej również szerokie grono użytkowników tych produktów.